Dr. med. Zvonimir Sušić, specijalist psihijatar, subspecijalist forenzični psihijatar

Dr. med, specijalist psihijatar, subspecijalist forenzični psihijatar, subspecijalist adiktolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao liječnik specijalist psihijatar u Klinici za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, aktualno u Zavodu za dualne poremećaje Klinike.

PROFESIONALNI PUT

Nakon završene osnovne škole i matematičke gimnazije diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1984.-1990. g.) Pripravnički staž – u KBC Zagreb, i Psihijatrijskoj bolnici Vrapče Zagreb (1990.-1991.g.). Od 1992. godine radi u Klinici za psihijatriju Vrapče Zagreb – liječnik sekundarac (1992.-1995. g.), liječnik specijalizant (1995.-1999. g.), liječnik specijalist psihijatar (1999.g.-). Poslijediplomski studij iz forenzične psihijatrije završio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1995.-1996. g.). Subspecijalist iz forenzičke psihijatrije (od 2005.g.) Subspecijalist adiktologije odnosno bolesti ovisnosti (od 2019.g.).

Čitav radni vijek radi u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu. Radio je gotovo na svim bolničkim kliničkim odjelima odnosno zavodima (urgentna psihijatrija, opća psihijatrija, psihotični i afektivni poremećaji ženski, produljeno liječenje muški, gerijatrija, forenzična psihijatrija, alkoholizam i druge ovisnosti, dualni poremećaji, poliklinička služba). Sudjelovao je u različitim edukacijskim procesima u Klinici za psihijatriju (vježbe, seminari, predavanja).

Kao sudski vještak za forenzičku psihijatriju samostalno izradio više od 300 forenzičkih sudskih ekspertiza. Sudjelovao u nekoliko istraživačkih farmakoloških studija (Klinika za psihijatriju Vrapče Zagreb, Klinika za dijabetes Vuk Vrhovac Zagreb).

U kliničkom ambulantnom radu bavi se problemima iz kruga svih vrsta reaktivnih stanja, kriznih stanja, anksioznih poremećaja, depresivnim poremećajima, ovisnostima, obiteljskim i partnerskim odnosima.

Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, objavio više stručnih i znanstvenih radova, održao niz stručnih predavanja.  Član je više domaćih stručnih društava: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko katoličko liječničko društvo.

VJEŠTINE I HOBIJI

Engleski jezik (izvrsno pisanje, razumijevanje i komunikacija), njemački i španjolski jezik (pasivno razumijevanje i sporazumijevanje).

Hobiji: Biciklizam i skijanje (učitelj skijanja).