Dr. sc. Željka Roje

Dr. sc. Željka Roje, FEBOPRAS, specijalistica je plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije s užim interesom estetske kirurgije, tretmana za pomlađivanje i kirurgije šake

Edukator je za primjenu BioFormula dermalnih filera za pomlađivanje.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2005. godine. U sljedeće dvije godine na Fakultetu radi kao znanstvena novakinja na projektu „Mikrokirurško liječenje ozljeda perifernih živaca“ i završava pripravnički liječnički staž u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Od 2008. godine zaposlena je na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Referentnog centra Ministarstva zdravstva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, kirurgiju dojke i kirurgiju šake Kliničke bolnice Dubrava. Godine 2012. postaje specijalistica opće kirurgije, a 2018. specijalistica plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.

Osim estetske kirurgije, doktorica Roje je član Tima za dojku KB Dubrava. Dodatno se školovala iz područja mikrokirurgije te rekonstrukcijske i estetske kirurgije dojke. Godine 2018. završava prestižnu Europsku dvogodišnju edukaciju i stječe titulu Master’s Degree in Surgical Oncology, Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery. Njen svakodnevni rad obuhvaća kiruršku rekonstrukciju i liječenje karcinoma dojke kao i savjetovanja za održavanje zdravlja dojki. Također sudjeluje u kompleksnim rekonstrukcijama defekta tijela nakon trauma, urođenih malformacija kao i kirurgije šake.

Doktorica znanosti postaje 2021. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja istraživanja utjecaja kemikalija iz naše okoline na razvoj raka dojke. Osim toga, objavila je brojne znanstvene i stručne radove te poglavlja u knjigama. Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te udruge „Sve za nju“.

Živjela je i radila izvan Hrvatske radi edukacije iz estetske i rekonstrukcijske kirurgije u Klinik Pyramide am See u Zurichu, Memorial Sloan Kettering Center u New Yorku, privatnoj estetskoj Klinici "Semeynaya" u Moskvi, Hadassa Medical Center u Tel Avivu, IEO – European Institute of Oncology u Milanu te Hospital de Sant Pau u Barceloni.

Godine 2019. u Bruxellesu polaže europski ispit i postaje Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery.