prof. dr. sc. Antonija Krstačić, dr. med., spec. neurolog i uže specijalnosti iz neuromuskularnih bolesti

Kao autor i koautor objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih publikacija. Strukovne pozicije Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju. Član je Europske Neurološke Akademije. 

Profesionalni put

Po svršetku studija Medicinskog fakulteta polaže državni ispit 2000. godine u Zagrebu. Specijalizaciju iz neurologije obavlja na Klinici za neurologiju KBC „Rebro“ Zagreb i polaže specijalistički ispit 2008. godine. 2007. obranila je magistarski rad „Povezanost čimbenika rizika i ishemijskog cerebrovaskularnog inzulta“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Josipa Kern, Škola narodnog zdravlja, „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Od 2008. radi kao specijalist neurolog u Laboratoriju za elektromioneurografsku dijagnostiku i liječenje Klinike za traumatologiju, KBC „Sestre milosrdnice“. 2011. obranila je doktorsku disertaciju „Varijabilnost srčanog ritma i prediktivni modeli autonomne disfunkcije nakon ozljede vratne kralješnice“na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Gojko Buljat, Klinika za traumatologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). 2018. postaje subspecijalist iz neuromuskularnih bolesti iz područja neurologije. Primarijus je od travnja 2018. godine. Od 2020. radi kao voditeljica Odjela neurologije, Klinike za traumatologiju, KBC “Sestre milosrdnice”. 

Sveučilišni angažmani

Izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Osijek 2016 godine, dok 2019 godine izabrana je u znanstveno-nastavnom zvanju docent na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti izabrana je na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2017 godine. Mentorica je na 10-ak obranjenih završniha i 2 diplomska rada. 

Autorstvo knjige

Autor i koautor je 5 udžbenika. 

Antonija Krstačić (ur). Surgical Medical Sciences Diagnosis and Treatment, Lyon: Livre de Lyon, 2021; 

koautor poglavlja u knjizi: 

  1. Krstačić G, Martinis M, Šmalcelj A, Jembrek-Gostović, Krstačić A. (2001) Nelinearna dinamika u ishemijskoj bolesti srca. U “Suvremeni život i srce” ur. D. Mirić i D. Vlahović. Hrvatsko kardiološko društvo, Slobodna Dalmacija; 
  2. Antonija Krstačić. (2018). Evaluacija kardijalne autonomne ravnoteže nakon akutne traume vratne kralježnice i “Kardiovaskularne komplikacije nakon ozljede mozga”. U „Neurokardiologija“. Urednici: Goran Krstačić i Silva Butković Soldo. Sveučilišni udžbenik, Medicinski fakultet u Osijeku i Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek; 
  3. Krstačić G, Pintarić H, Krstačić A. (2018) Kardiološki pacijent starije dobi u stomatološkoj praksi. U: „Dentalna medicina starije dobi za praktičare“. Urednik: Adnan Ćatović, Sveučilišni udžbenik Stomatološkog fakulteta u Zagrebu ; 
  4. Bašić, Ivan; Krstačić, Antonija; Krstačić, Goran (2021) SPORTS CARDIOLOGY // Surgical Medical Sciences Diagnosis and Treatment / Antonija Krstačić (ur.).Lyon: Livre de Lyon; 
  5. Antonija, Krstačić; Silva, Butković Soldo; Goran, Krstačić (2019) Aggressive verterbral hemangioma as unusual cause of paraparesis – a case from Southeast Europe and Scapular winging due to scapular osteochondroma with accessory nerve involvement // Current Researches in Surgery Medical Sciences / Goran, Krstačić ; Ahmet Yilmaz(ur.).Lyon: Livre de Lyon.

Od svibnja 2018. član je fokus grupe „Contemporary and new treatment of musculosceletal conditions in Bio-thermal Centres” Association, Croatian American Professionals, „ACAP Medical Tourism Task Force Retreat”, Washington, DC. 

Član je uredničkog odbora časopisa Journal of Bioantropology 2021. i uredničkog odbora „Curent Research in Surgery Medical Sciences“ od 2019. Sudjelovala je kao član Organizacijskog odbora International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences Istanbul 2019, Ankara 2020, Antalya 2020 online, 2021 Turska on line. 

Sudjeluje kao recezent časopisa Acta Clinica Croatica, Journal of Neuroimaging in Psychiatry and Neurology, Cureus Journal of Medical science. 

Aktivno sudjeluje sa oralnim ili poster prezentacijama na europskim i domaćim kongresima i simpozijima.