Domagoj Gajski, dr. med., spec. neurokirurgije

Specijalni interesi unutar neurokirurgije uključuju kirurgiju kralješnice (minimalno invazivne metode), perifernu neurokirurgiju te tumore baze lubanje i hipofize.

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije Hrvatske.


Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 2013. godine, a 2015. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničkog Bolničkog Centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. Od 2016. aktivno radi kao asistent, a zatim i kao predavač na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Dio specijalizacije provodi u jednom od najuglednijih centara za neurokirurgiju u SAD-u (Semmes Murphey Clinic and The Department of Neurosurgery, University of Tennessee). Nakon uspješno položenog specijalističkog ispita iz neurokirurgije nastavlja raditi na Klinici za neurokirurgiju, KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. U prosincu 2018. izabran je za službenog liječnika ženske, a od 2022. godine liječnika muške seniorske reprezentacije Hrvatske u rukometu.


Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru te pomoćnik tajnika Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS). Član je brojnih međunarodnih neurokirurških organizacija uključujući i AANS (Udruženje neurokirurga SAD-a).


Objavio je više stručnih i znanstvenih radova te više radove u indeksiranim časopisima. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. Sudjelovao je na preko 50 domaćih i međunarodnih stručnih skupova od kojih na velikom broju kao predavač, a na desetak i kao član organizacijskog odbora.