Ante Subašić, dr. med., spec. neurokirurgije

Dr. med., spec. neurokirurgije. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Profesionalni put

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomirao je 2006., a 2010. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”, Zagreb. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2016. godine. Godine 2017. upisuje postdiplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2014. godine biva izabran za asistenta na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Sveučilišni angažmani

Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima gdje je održao i brojna predavanja. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova od kojih je 1 citiran u Current Contents te više radova u indeksiranim časopisima. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. 

Strukovne pozicije

Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju, Hrvatskog liječničkog zbora.