Karolina Bolanča Čulo, dr. med., spec. radiologije i uže specijalnosti iz ultrazvuka

Spec. radiologije i subspecijalist ultrazvuka.

Dr. med. Karolina Bolanča Čulo je nakon završene Klasične gimnazije diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon fakulteta završava pripravnički staž, specijalizaciju iz radiologije i subspecijalizaciju iz ultrazvuka u Klinici za tumore na odjelu onkološke radiologije zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, gdje i danas radi.

Uže područje kojim se bavi je onkološka dijagnostika, a posebno karcinomi dojke, rektuma, ginekoloških tumora i karcinoma prostate. Sudjeluje u multidisciplinarnim timovima za karcinome dojke i rektuma.

Autor je brojnih znanstvenih radova iz pdručja onkološke radiologije. Čest je predavač na kongresima kirurške onkologije.

Članica je „European society of breast imaging“, Hrvatskog i Europskog radiološkog društva.