dr.sc. Ante Rotim, dr.med.

Do sada je objavio preko 20 stručno-znanstvenih SCI- Expanded radova. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, na kojima je držao predavanja.

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske rukometne reprezentacije. 2017. godine upisuje postdiplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Do sada je objavio preko 20 stručno-znanstvenih SCI- Expanded radova. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, na kojima je držao predavanja. Član je Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu neurokirurgiju, Udruge neurokirurga jugiostočne Europe (SeENS) i Hrvatskog liječničkog zbora. Završio je Diplomatsku Akademiju pri Ministarstvu vanjskih poslova u obliku jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija. Govori engleski i njemački jezik.