Dr.sc. Eugen Divjak, dr.med.

Naslovni je poslijedoktorand katedre za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine radi kao Team Leader of the Written Evaluation Committee za ispitna pitanja vezana uz radiologiju dojke za Europsku diplomu iz radiologije (EDiR) koju izdaje European Board of Radiology.

Rođen u Zagrebu 11. studenog 1986., gdje je završio V. gimnaziju. U srpnju 2011. godine diplomirao integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pripravnički staž odradio u KBC „Sestre milosrdnice“, a nakon položenog stručnog ispita od 2013. do 2015. g. radio kao liječnik na zamjeni u ordinacijama obiteljske medicine na širem području grada Zaprešića.
U travnju 2015. godine započinje specijalizaciju iz kliničke radiologije na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB „Dubrava“, a 2016. upisuje doktorski poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U srpnju 2020. godine stekao titulu specijalista kliničke radiologije, a u rujnu 2020. položio ispit za Europsku diplomu iz radiologije (EDiR).
Aktivni sudionik na domaćim i stranim tečajevima i znanstvenim skupovima iz opće radiologije te radiologije dojke i mišićno-koštanog sustava. Sudjelovao u objavi više od 10 znanstvenih radova, brojnih izlaganja na međunarodnim skupovima te tri knjige. Od 2017.-2022. bio je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Sonoelastografija i magnetska rezonancija u dijagnostici i liječenju karcinoma dojke“.
Dana 20. travnja 2022. uspješno obranio disertaciju pod naslovom „Vrijednost sonoelastografije u procjeni lezija uočenih magnetskom rezonancijom dojki nakon operacijskoga liječenja karcinoma dojke“ te stekao titulu doktora znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani Radiologija.

Naslovni je poslijedoktorand katedre za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine radi kao Team Leader of the Written Evaluation Committee za ispitna pitanja vezana uz radiologiju dojke za Europsku diplomu iz radiologije (EDiR) koju izdaje European Board of Radiology. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva radiologa, European Society of Radiology i European Society of Musculoskeletal Radiology.
Govori engleski i njemački jezik.
Oženjen, otac trogodišnjeg dječaka.

Popis radova:
a) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu

 • Brkljacic B, Divjak E, Tomasovic-Loncaric C, Tesic V, Ivanac, G. Shear-wave sonoelastographic
  features of invasive lobular breast cancers, Croatian Medical Journal 57(1), 42-50 (2016)
 • Radovic N, Ivanac G, Divjak E, Biondic I, Bulum A, Brkljacic B. Evaluation of Breast Cancer
  Morphology Using Diffusion-Weighted and Dynamic Contrast-Enhanced MRI: Intermethod and
  Interobserver Agreement, Journal of magnetic resonance imaging 49(5), 1381–1390 (2019)
 • Dzoic Dominkovic M, Ivanac G, Bojanic K, Kralik K, Smolic M, Divjak E, Smolic R, Brkljacic B. Exploring
  Association of Breast Pain, Pregnancy, and Body Mass Indeks with Breast Tissue Elasticity in Healthy
  Women: Glandular and Fat Differences. Diagnostics 10(6):E393 (2020).
 • Divjak E, Ivanac G, Radović N, Biondić Špoljar I, Sović S, Bahnik V, Brkljačić B. Second-Look
  Ultrasound Using Shear-Wave Elastography in MRI-Suspected Locoregional Recurrence of Breast
  Carcinoma. Ultraschall Med 43(03): 274-279 (2020)
 • Biondić Špoljar I, Ivanac G, Radović N, Divjak E, Brkljačić B. Potential role of shear wave elastography
  features in medullary breast cancer differentiation. Medical Hypotheses 144:110021 (2020)
 • Bulum A, Ivanac G, Divjak E, Biondić Špoljar I, Džoić Dominković M, Bojanić K, Lucijanić M, Brkljačić
  B. Elastic Modulus and Elasticity Ratio of Malignant Breast Lesions with Shear Wave Ultrasound
  Elastography: Variations with Different Region of Interest and Lesion Size. Diagnostics (Basel)
  11(6):1015 (2021)
 • Bulum A, Ivanac G, Mandurić F, Pfeifer L, Bulum M, Divjak E, Radoš S, Brkljačić B. Contribution of
  UltraFast™ Ultrasound and Shear Wave Elastography in the Imaging of Carotid Artery Disease.
  Diagnostics 12(5):1168 (2022).

b) Radovi u časopisima refereriranim u Index Medicusu, Excerpta Medica, Biological Abstract,
Chemical Abstract, Clin PCYC-PSYC)

 • Đudarić L, Ivanac G, Divjak E, Tomasović Lončarić Č, Petričević Krečak O, Brkljačić B. Giant Cell
  Tumor of the Distal Ulna: Multimodal Radiological Investigation of a Very Rare Location. Am J Case
  Rep 22:e932130 (2021)

c) Radovi objavljeni u drugim katalogiziranim publikacijama ili sažeci u indeksiranim časopisima

 • Brkljačić B, Divjak E, Biondić I, Ivanac G. Slikovne pretrage dojke nakon provedenog liječenja. Bolesti
  dojke : zbornik radova XXVIII znanstvenog sastanka „Bolesti dojke“ održanog 27 09 2018 u Hrvatskoj
  akademiji znanosti i umjetnosti 53 (2018)
 • Štoos-Veić T, Novak NP, Škoro M, Mataić A, Ivanac G, Tomasović-Lončarić Č, i ostali. Ultrasound-

guided fine needle aspiration of axillary lymph nodes in breast cancer patients: a tertiary centre
experience. Abstracts of the 41st European Congress of Cytopathology, Madrid, Spain, 10 – 13 June

 1. 97 (2018)
 • Dudaric, L.; Dumic-Cule, I.; Divjak, E.; Cengic, T.; Brkljacic, B.; Ivanac, G. Bone Remodeling in
  Osteoarthritis—Biological and Radiological Aspects. Medicina 2023, 59, 1613.