izv. prof. dr. sc. Tihana Magdić Turković, dr. med., spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine

dr. med., reanimatologije i intenzivnog liječenja, spec. anesteziologije, subspecijalist intenzivne medicine

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Subspecijalist intenzivne medicine. Akupunkturolog. Član Europskog udruženja anesteziologa (ESA) i Europskog udruženja za regionalnu anesteziju (ESRA). Predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Područja interesa su regionalna anestezija i liječenje boli.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala 2003. godine, a 2007. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja na Zavodu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, koju završava polaganjem specijalističkog ispita 2013. godine. Kroz 2011. godinu završava jednogodišnji tečaj akupunkture organiziran u sklopu Hrvatskog društva za akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora. Od 2013. godine radi kao specijalist anesteziolog na Zavodu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice” na lokaciji Vinogradska cesta.

Područje interesa joj je liječenje boli i regionalna anestezija/analgezija iz kojeg pasivno i aktivno pohađa brojne domaće i međunarodne tečajeve. Od 2009. je instruktor oživljavanja odraslih i djece, te sudjeluje na brojnim tečajevima diljem Hrvatske. Od 2017. godine je direktor tečajeva oživljavanja odraslih u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju. Doktorsku disertaciju u sklopu postdiplomskog znanstvenog studija Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Povezanost perkutane traheotomije i ventilacijske pneumonije” obranila je 2016. godine. Od 2017. godine je voditelj Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ na lokaciji Draškovićeva. Od 2018. godine predaje kao vanjski suradnik na kolegiju Temelji liječničkog umijeća (TLU) na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od iste godine predaje na kolegiju Terapija boli na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Član je Radne skupine HLK/HDARIM za Prijeanestezijsku procjenu i pripremu odraslog pacijenta za operacijski zahvat ili dijagnostičko/terapijski postupak.