Sergej Mihailović Marasanov, dr. med., spec. neurokirurgije

Redovan dugogodišnji član Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora, u kojem od 2017. obnaša funkciju tajnika društva, a od 2019. član Upravnog odbora Društva. Individualni i aktivni član Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS), Europskog društva za stereotaktičku i funkcijsku neurokirurgiju (ESSFN) i Međunarodnog radiokirurškog društva (ISRS).

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine.

Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje sam 2007. godine započeo specijalizaciju neurokirurgije. Tijekom specijalizacije bio sam u više navrata na edukaciji u inozemstvu (INI Hannover, Njemačka 2008.; tečaj vertebroplastike Leiden, Nizozemska, 2010.; hands-on tečaj lumbalne instrumentacije Maribor, Slovenija 2010., tečaj HD endoskopske neurokirurgije Greifswald, Njemačka 2013., tečaj endoskopske kirurgije torakolumbalne kralježnice, Tuebingen, Njemačka, 2014.) te završio četiri modula EANS Training Course-a i položio završni Europski neurokirurški ispit stekavši Europsku diplomu u neurokirurgiji.

Specijalistički ispit neurokirurgije položio sam u lipnju 2013. godine, a od 2016. uz kranijsku i spinalnu mikrokirurgiju započeo sam sa edukacijiom i radom u području radiokirurgije priključivši se Zavodu za funkcijsku, stereotaktičku i radioneurokirurgiju Klinike za neurokirurgiju KBC-a. Zagreb. 2017. godine nagrađen sam Steinerovom stipendijom Leksellova Gamma Knife društva, te proveo tromjesečni fellowship u Klinici za neurokirurgiju bolnice La Timone, u Marseillesu, Francuska. 

Područje mojega užeg profesionalnog interesa su kirurgija kralježnice (vratne i lumbosakralne kralježnice), neuroonkologija i radioneurokirurgija.

Apsolvent sam znanstvenog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izvorni sam govornik talijanskog jezika, izvrsno govorim engleski jezik, uz konverzacijsku razinu poznavanja francuskog jezika. 

Oženjen sam, i otac dvoje djece osnovnoškolskog uzrasta.