Ida Matić, dr. med., spec. ortopedije i traumatologije

Specijalistica ortopedije i traumatologije, s užim interesom dječje ortopedije te rekonstruktivne kirurgije gornjeg ekstremiteta i stopala.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 2013. g. te, nakon položenog stručnog staža koji odrađuje u KB Dubrava, Klinici za dječje bolesti „Zagreb“ i Domu zdravlja „Centar“, polaže stručni ispit. Zapošljava se kao voditelj tima 1 vanbolničke hitne medicine u ZZHM KKŽ, gdje radi do 2015. g., kada započinje sa specijalizacijom iz ortopedije i traumatologije za Kliniku za dječje bolesti „Zagreb“. U toku specijalizacije, 2017.g. upisuje i znanstevni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer biomedicina. Završava specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije 2021.g. te nakon položenog specijalističkog ispita, stječe naziv specijalista ortopedije i traumatologije, i radi na Odjelu za dječju ortopediju Klinike za dječje bolesti „Zagreb“. 

U toku specijalističkog staža, sudjeluje kao službeni liječnik u brojnim sportskim natjecanjima (trekking natjecanja, polumaratoni, judo natjecanja) te je od 2018. – 2019.g. liječnica NK Rudeša. Usavršavajući se u inozemstvu, 2018. godine boravi u „Charite Universitatsmedizin Berlin“, na odjelu ortopedije i septične kirurgije, pod mentorstvom prof. Andreja Trampuža te 2013. godine boravi na Odjelu za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju, Hôpital Central, Nancy, Francuska u sklopu međunarodne studenske razmjene. Kirurške vještine usavršava u sklopu brojnih tečajeva trajne medicinske edukacije, od kojih su najistaknutiji: „4th EPOS_EFORT BAT Instructional course trilogy, Paedtric Orthopedics Basics“ u Beču, Austrija (2016); „AO Trauma Course: Approaches and Osteosynthesis“ u Grazu, Austrija (2019); „EPOS_EFORT Advanced BAT Course, Hand and Upper Extremity“ u Beču, Austrija (2019). Aktivna je članica Hrvatskog ortopedskog društva, Hrvatske udruge ortopeda i traumatologa te Hrvatskog društva za dječju ortopediju.