Martin Peček, mag.physioth., DNS terapeut

Fizioterapeut u Poliklinici Rotim

Započeo školovanje 2012. godine u Srednjoj školi Pakrac – smjer fizioterapeutski tehničar. Završetkom srednjoškolskog obrazovanja upisuje preddiplomski stručni studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2016 godine. U želji za daljnjim napredovanjem, iste godine upisuje Specijalistički diplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji uspješno završava 2021. godine sa stečenim nazivom magistar fizioterapije. Pripravnički staž započinje 2022.godine u Poliklinici za fizikalnu i medicinsku rehabilitaciju Brezovica te u međuvremenu upisuje stručni tečaj Maitland – level 1.