Martina Novak Juraić, mag. physioth., DNS terapeut

Edukaciju iz Dinamičke neuromuskularne stabilizacije (DNS) počinje 2014. god. te u njoj pronalazi savršen alat za detektiranje i otklanjanje loših obrazaca kretanja koji mogu biti ili već jesu uzrok raznih poremećaja kralježnice i zglobova. Sudjeluje na 1. međunarodnom tečaju „Coordinative locomotor training”. Autor je nekoliko radova za trajno usavršavanje struke pri Hrvatskoj komori fizioterapeuta čiji je član.

Profesionalni put

Nakon završene srednje škole za fizioterapeutskog tehničara u Pakracu, 2000. g. upisuje studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji završava 2004. god. te stječe naziv prvostupnika fizioterapije. Po završetku studija započinje pripravnički staž u Daruvarskim toplicama u kojima ostaje sve do 2015. god. Uz posao, 2007. god. upisuje Specijalistički diplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji uspješno završava 2009. god. obranom rada “Mišićni disbalans kao uzrok nastanka bolnih leđa” pod mentorstvom Dr. B. Egića. Završetkom studija stječe naziv diplomirani fizioterapeut. Preseljenjem u Zagreb radi u Domu zdravlja Zagreb – Centar te u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina.

Većinu svog radnog vijeka posvećena je radu s pacijentima s raznim problemima i poremećajima mišićno-koštanog sustava, osobito kralježnice. Neformalna edukacija također ide u smjeru problematike kralježnice pa tako završava 4 stupnja McKenzie koncepta, temeljni Bobath tečaj, Specijalni normalni pokret, Yumeiho japansku manualnu tehniku te dva stupnja Neurodinamike.