Mia Jurilj Sajko, dr. med., specijalizant neurokirurgije

Članica je SeENS-a (Southeast Europe Neurosurgical Society) te HDML (Hrvatskog Društva Mladih Liječnika pri Hrvatskom Liječničkom Zboru) gdje vrši funkciju tajnika društva. U veljači 2022. izabrana je za službenu liječnicu ženske rukometne reprezentacije.

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija.
Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu te kao asistent u okviru izbornog predmeta ”Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava” pri Edukacijsko- Rehabilitacijskom Fakultetu u Zagrebu.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Tijekom studija aktivna sudionica udruga EMSA (European Medical Students Association) te CROSS (Croatian Students Summit). Kao članica Studentske Sekcije Hrvatskog Liječničkog Zbora aktivno sudjeluje u organizaciji brojnih projekata.
U travnju 2017. godine završila je obvezni staž za doktore medicine pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb te položila državni ispit za doktore medicine pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Od 2017. do 2019. radi kao doktorica hitne medicinske pomoći u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije te paralelno radi kao predavač stručnih predmeta Pedijatrija te Klinička medicina u Školi za primalje Zagreb.
Članica je SeENS-a (Southeast Europe Neurosurgical Society) te HDML (Hrvatskog Društva Mladih Liječnika pri Hrvatskom Liječničkom Zboru) gdje vrši funkciju tajnika društva.

U veljači 2022. izabrana je za službenu liječnicu ženske rukometne reprezentacije. Od 2020. godine suradnica na projektu „Uspostava inovativne kategorije biomarkera tumora i krvnih ugrušaka mozga pomoću analize sfingolipidomskog profila“.
Položeni međunarodno priznati (European Resuscitation Council) certifikati ALS (Advanced Life Support) te ILS (Immediate Life Support). Koautorica je 6 znanstvenih radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Koautor 5 kongresnih sažetaka (na međunarodnim i domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem) te autor više postera na međunarodnim i domaćim skupovima.