Mr. sc. Iva Kozul Salihagic, dr. med., spec. urologije, subspec. urodinamike i neurourologije

Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: Hrvatsko urološko društvo, Europsko urološko društvo (EAU), Međunarodno udruženje za kontinenciju (International continence society - ICS)

Mr.sc. Iva Kožul Salihagić, dr.med., diplomirala je 2004. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (BiH). 2005. i 2006. godine odrađuje stručni staž u KB Sveti duh u Zagrebu, a 2006. i 2007. godine pohađa časničku školu MORH-a u vojnom učilištu Petar Zrinski u Zagrebu kao vojna liječnica. 2007. godine započinje specijalizaciju iz urologije na Zavodu za urologiju KB Sveti duh u Zagrebu, gdje od 2012. godine radi kao specijalistica urologije na Odsjeku za onkološku i rekonstruktivnu urologiju. 2019. godine završava subspecijalizaciju iz urodinamike i neurourologije, te pokreće kabinet za urodinamiku i poremećaje mokrenja na Zavodu za urologiju KB Sveti duh.

2011. godine završila je Specijalistički poslijediplomski studij urologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom ”Povezanost mlađe životne dobi s agresivnim oblikom karcinoma prostate” pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivana Gilje, obranila je 2012.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Osim u Hrvatskoj, usavršavala se i u inozemstvu (Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Češka, Italija), gdje je urološke i kirurške vještine usavršavala u sklopu brojnih tečajeva trajne medicinske edukacije.

Sveučilišni angažmani
Sudjelovala je na mnogim domaćim i međunarodnim kongresima gdje je održala brojna predavanja, te organizirala i održala tečajeve. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova. Koautor je poglavlja sveučilišnog udžbenika Kirurgija, Ante Kvesić i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb 2016.g. (poglavlja ”Tumori testisa”, ”Tumori penisa” i ”Hitna stanja u urologiji”).

Strukovne pozicije
Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: Hrvatsko urološko društvo, Europsko urološko društvo (EAU), Međunarodno udruženje za kontinenciju (International continence society – ICS).

Hobiji
Slobodno vrijeme provodi u kreativnosti što joj pomaže da bude još predanija poslu liječnice. Piše pjesmice i priče za djecu, te je do sada izdala nekoliko slikovnica, s kojima je gostovala u mnogim školama i knjižnicama diljem Hrvatske i u inozemstvu. 2022. godine završila je certificirani tečaj na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu, te stekla naziv Oblikovateljice predmeta od keramike. Sa svojim originalniim umjetničkim radovima sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama i sajmovima.