Prim. dr. dc. Petra Margetić, dr. med. specijalist radiologije i uže specijalnosti iz ultrazvuka

Član je hrvatske liječničke komore i hrvatskog liječničkog zbora – radiološkog i vertebrološkog društva. Član je europskog društva radiologa i europskog muskuloskeletalnog radiološkog društva. Član je izdavačkog tima EC Orthopaedics.

Doc..dr.sc. Petra Margetić diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagebu 1992. godine.

Pripravnički staž obavila je na Klinici za traumatologiju u Zagrebu i 1993. položila stručni ispit. Od 1993. do 1997. radila je u MORH-u kao viša stručna savjetnica u novačkoj komisiji. Hrvatski je branitelj od 1993. do 1995. 1995. završila je poslijediplomski studij „Ultrazvuk u medicini“. Od 1997. godine radi na Klinici za traumatologiju u Zagrebu. Specijalizaciju iz radiologije započela je 1997. a specijalistički ispit položila 2001. pri Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre Milosrdnice. U rujnu 2002. obranila je magistarski rad pod naslovom “Usporedba ultrazvučne dijagnostike i intraoperacijskog nalaza rupture Ahilove tetive“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom 2006. usavršavala je znanja iz koštano-mišićne radiologije na MUSC, Charleston, South Carolina, SAD. U svibnju 2011. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Utjecaj provokacijske diskografije na ishod kirurškog liječenja bolesnika sa kroničnom križoboljom“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2012. priznat joj je naziv primarijus te uža specijalnost iz ultrazvuka.

Od jeseni 2022. predavač je na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučiliša kao voditelj predmeta Radiologija pri predmetu Dijagnostički postupci. U siječnju 2023. imala je nastupno predavanje za mjesto docenta pod nazivom: „Radiološka anatomija gornjih i donjih ekstremiteta“.

Tijekom svog radnog vijeka objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovala u provođenju dva projekta. Bila je predavač na stotinjak domaćih i međunarodnih kongresa i skupova. Kao suradnica objavila je poglavlje pod naslovom: „Liječenje ruptura tetiva“ u medicinskom udžbeniku „Sportska Medicina“, autora Marko Pećina i Stjepan Heimer. Recenzirala je više od stotinu stručnih i znanstvenih radova. Od 2018. je voditeljica Odjela za traumatološku radiologiju na Zavodu za dijagnostičku i interventnu radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice.