prof. dr. sc. Svjetlana Šupe, dr. med., spec. neurolog

Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova u indeksiranih u Current Contentsu, te više poglavlja u stručnim knjigama i udžbenicima. Član je niza stručnih društava HLZ, te Hrvatske liječničke komore. Područje užeg stručnog interesa su joj neurovaskularne bolesti i intezivna medicina.

Diplomirala je 1980.god. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički ispit iz neurologije položila1989.god. Nakon završenog posijediplomskog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, 1990.god. je obranila magistarski rad, status primarijusa stekla 2007.god, od 2008 god. je subspecijalist intezivne medicine, a 2011.god. je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila doktorsku disertaciju. 

Završila je edukaciju iz EEG i epileptologije, ultrazvučne dijagnostike, elektronistagmografije, posturografije, TPM za transplatacijske koordinatore. Od 1996.god. je radila na Zavodu za intezivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb kao voditelj Jedinice intezivnog neurološkog liječenja, te kao mentor za subspecijalizaciju iz Intezivne neurologije. Bila je višegodišnji predavač i član organizacijskog odbora niza poslijediplomskih tečajeva trajne edukacije, te aktivni sudionik niza domaćih i međunarodnih simpozija i kongresa. 

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova objavljenih u indeksiranim časopisima te autor nekoliko poglavlja u stručnim knjigama. Uže područje interesa su joj rizici i problematika moždanog udara i poremećaja moždane cirkulacije. Temeljem višegodišnjeg bogatog iskustva i znanja u liječenju takvih bolesnika, bila je član konzultantskog neurovaskularnog tima KBC Zagreb te sudjelovala u izradi dijela hrvatskih smjernica za postupak prevencije, dijagnostike i liječenja nekih oblika moždanog udara. Jedan je od pokretača i član organizacijskog odbora edukativne javnozdravstvene akcije “Dan crvenih haljina” koja se bavi problematikom moždanog udara u žena. 

Bavi se humanitarnim radom, volontirajući pri terapijskom jahanju djece i osoba sa invaliditetom.