Sara Nežić, bacc. physioth., DNS terapeut

Fizioterapeut u Poliklinici Rotim

Rođena 17. svibnja 1996. u Zagrebu.

2015. godine završava srednju Prirodoslovnu školu Vladimir Prelog u Zagrebu. Iste godine upisuje stručni studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb kojeg završava 2019. sa temom završnog rada ,,Procjena i tretman boli kod osoba s multiplom sklerozom”, te stječe naziv prvostupnice fizioterapije.

Nakon završetka studija započinje pripravnički staž u Poliklinici Rotim u trajanju od godinu dana, te tijekom pripravničkog staža s ciljem unapređenja znanja i vještina završava tečaj Dinamičke neuromuskularne stabilizacije (DNS) stupnja A i B.

Po završetku pripravničkog staža zapošljava se kao član tima u Poliklinici Rotim gdje i dan danas radi kao fizioterapeut.