prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, dr. med., spec. neurolog

Predsjednica Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje, Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednica Hrvatskog društva za neuroimunologiju i neurogenetiku, predsjednica Hrvatskog društva za prevenciju boli, predsjednica Hrvatskog društa za moždani udar, predsjednica Stručnog odbora za medicinska pitanja Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, član Povjerenstva Hrvatskog društva za akupunkturu, član Povjerenstva Hrvatskog društva za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u bolesnika sfibrilacijom atrija.

Profesionalni put

Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, dr.med., diplomirala je 1993. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1997. godine započinje specijalizaciju iz neurologije na Klinici za neurologiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurologije uspješno polaže 2001., a doktorsku disertaciju obranila je 1999.g. Od 2001. radi kao specijalista neurolog u Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu te 2006.g. postaje subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije. Početkom 2008.  izabrana za pročelnicu zavoda za neuroimunologiju i neurogenetiku te voditelj Centra za bol, Klinike za neurologiju, KBC ”Sestre milosrdnice” te 2011. postaje predstojnica Klinike za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice”.

Intenzivno se usavršava u inozemstvu te je 2007. boravila na stručnom usavršavanju iz neurologije na King’s College Hospital, u Londonu, Velika Britanija uz to 2005. se usavršavalna na  Weill Cornell College, American-Austrian Foundation u Salzburgu, Austrija. Za vrijeme svoje profesionalne karijere sudjeluje kao aktivni sudionik na brojnim internacionalnim kongresnima.

Sveučilišni angažmani

Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, od 1993.-1997. godine stručna suradnica na Zavodu za anatomiju, Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005.g izbor u zvanje znanstvenog suradnika pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tri godine kasnije Izbor u znanstveno nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te izbor u višeg znanstvenog suradnika na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Docentica je na na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku od 2011. godine.

Trenutno redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2018.g., znanstveni savjetnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2013.godine.

Autor i koautor 4 sveučilišna udžbenika: Bašić Kes V i suradnici. Bol. Zagreb, 2018., Bašić Kes V: Neuroimunologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2015., Bašić Kes V, Demarin V: Moždani udar, Medicinska naklada, Zagreb, 2014.,Demarin V, Bašić Kes V. Glavobolje i druga bolna stanja, Medicinska naklada, Zagreb, 2012. Autor brojnih priručnika poput: Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. Kognitivni problemi u bolesnika s multiplom sklerozom., Priručnik za bolesnike s multiplom sklerozom. Zagreb, 2015., Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. Disfagija u neuroloških bolesnika. Priručnik za bolesnike. Zagreb, 2015., Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. Smjernice za upotrebu intravenskih imunoglobulina u liječenju neuroloških bolesti. Priručnik za bolesnike. Zagreb, 2013., Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. Intravenski imunoglobulini. Priručnik za bolesnike i članove njihove obitelji. Zagreb, 2013. , Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. Multipla skleroza-bolest s tisuću lica. Priručnik za bolesnike i članove njihove obitelji. Zagreb, 2012.

Strukovne pozicije

Voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravlja za neuroimunologiju i neurogenetiku klinike za neurologiju u KBCSM, voditeljica referentnog centra za neurovaskularne bolesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske klinike za neurologiju u KBCSM, voditeljica referentnog centra za glavobolje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske u klinici za neurologiju u KBCSM ,voditeljica Fabry Centra u KBCSM, voditeljica Centra za prevenciju cerebrovaskularnih bolesti u KBCSM.