Vanja Ramljak, mag. med. techn., glavna sestra Poliklinike Rotim

Glavna sestra Poliklinike Rotim

Vanja je rođena 12. svibnja 1985. Srednju medicinsku školu završila 2004. u Novoj Biloj.
Odmah po završetku srednje škole počela je raditi u struci. Ubrzo nakon toga upisuje studij sestrinstva pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu, gdje je 2014. godine i diplomirala te stekla akademski naziv prvostupnice sestrinstva.
Nakon završetka studija radi u Domu zdravlja Zagreb u ordinaciji obiteljske medicine.
2017. godine zapošljava se na Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice na mjestu zamjenice glavne sestre u jedinici postintenzivne medicinske skrbi, a već 2018. godine preuzima funkciju glavne sestre navedenog radilišta.
U želji za daljnjim napredovanjem, iste godine završava program stručnog usavršavanja – Menadžera u zdravstvu pri poslovnom učilištu Experta. Također, autorica je i koautorica brojnih stručnih članaka iz područja sestrinstva.
Početkom 2019. godine postaje glavna sestra Specijalne bolnice NeuroSpine i Poliklinike Rotim, gdje i danas obavlja tu funkciju. Paralelno s tim, iste godine upisuje sveučilišni diplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.