dr. sc. Cecilija Rotim

Ravnateljica Poliklinike Rotim

Srednju medicinsku školu završava u Šibeniku 2005. godine te s daljnjim uspjehom završava redovni preddiplomski studij sestrinstva pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu. 2013. godine upisuje sveučilišni diplomski studij sestrinstva pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te postaje dobitnicom Dekanove nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj godini. Također, uspješno je završila Pedagoško-psihološku naobrazbu pri Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (2009.) i  program Menadžment u zdravstvu pri Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu (2015.). Završila je poslijediplomski doktorski studij biomedicine i zdravstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je i koautor velikog broja stručnih i znanstvenih radova te pet stručnih knjiga iz područja sestrinstva i medicine. Član je uredništva informativnog glasila Hrvatske komore medicinskih sestara „Plavi fokus“ i  glavna urednica on-line časopisa „SHOCK“ u izdanju Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije.

Viši predavač je pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvene studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Predsjednica je Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Grada Zagreba od listopada 2016. godine a 2017. godine imenovana je za Croatian Chief Nursing Officer pri Ministarstvu zdravstva.

Svoje radno iskustvo stekla je na Odjelu za opekline i Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju i  u Uredu za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite, KBC Sestre milosrdnice kao viši koordinator za edukaciju u sestrinstvu. Pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ″Dr. Andrija Štampar″ zapošljava se 2018. godine gdje biva imenovanom za Glavnu sestru, pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo. Funkciju Ravnateljice Poliklinike Rotim obnaša od studenog 2021. godine.