Elektromiografija u Poliklinici Rotim

Elektromiografija

 

 Elektromiografija je medicinski test koji se koristi za ocjenu funkcije živčanih vlakana i svojstava mišića.  Elektromiografija se zapravo bavi testiranjem toka električne energije kroz mišić.

 

Elektromiografski pregled može se izvršiti na dva načina.

 Prvi je preko igala koje se ubrizgavaju u mišić i mjere se jačina električne struje. Ovaj postupak naziva se invazivna elektromiografija.

Drugi način za izvođenje elektromiografskog pregleda je izvođenje neinvazivnog elektromiografskog pregleda.

Treći način za sprovođenje elektromiografskog pregleda je upotreba igle-poteza elektromiografije.

Elektromiografija u Poliklinici Rotim

Elektromiografski pregled daje informacije o snazi, brzini i kvaliteti mišićne kontrakcije i jačini mišićnog tonusa.

.Idealni kandidat za elektromiografski pregled su ljudi koji imaju simptome poput neobjašnjenih bolova i slabosti mišića ili poremećaja mišića, kao što su neke neuromuskularne bolesti i miopatije.

Trebate ovaj pregled, želite se naručiti na njega ili samo želite više znati o elektromiografiji?

Ostavite nam Vaše podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.