U bolesnika koji pretežno imaju koštanu lumbalnu stenozu najefikasnija operacija je mikrokirurška laminoforaminotomija. Tom operacijom se spinalni kanal proširi >50% te kralježnični živci ne budu više pritisnuti. Operacija se provodi pod kontrolom mikroskopa čime se smanjuje rizik neželjene komplikacije – oštećenje živaca. Svi bolesnici ustaju već drugog dana, a bolnicu mogu napustiti nakon 3-4 dana.