Estetska medicina bavi se prevencijom starenja i održavanjem zdravog izgleda i ljepote. Estetska medicina ne bavi se samo korekcijama već dovodi do vidljive promjene koja mijenja svakodnevni život pojedinca, nabolje.