Ilda Bećirević, mag. med. techn.

Medicinska sestra Poliklinike Rotim

Rođena 18.08.1993. u Zagrebu. U Zagreb upisuje srednju medicinsku školu Mlinarska koju završava 2012.god.
Po završetku srednje škole pripravnički staž obavlja u KBC Zagrebu na Klinici za plućne bolesti Jordanovac.
Nakon položenog stručnog ispita zapošljava se u istoj Klinici na Zavodu za rijetke tumore pluća i sredoprsja. Pet godina provodi na odjelu te kasnije započinje svoj put u dnevnoj bolnici istog zavoda.
Paraleno uz rad upisuje prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kojeg završava 2019. god. istraživačkim radom na temu Intervencije medicinske sestre kod bolesnika oboljelog od karcinoma pluća liječenog “pametnim lijekovima”.
Motivirajuća daljnjim radom na sebi uz želju i podršku najbližih upisuje 2020. god. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo diplomski studij smjer sestrinstvo koji uspješno završava 2022. sa temom Kvaliteta života oboljelih od raka pluća.